Záhrady, parky, stromy

Smolenický zámok

  Smolenický zámok

Grotta v Dolnej Krupej

  Grotta v Dolnej Krupej Dolná Krupá

Kaštieľ v Spišskom Hrhove

Majestátny rozprávkový kaštieľ, ktorý patril do ojedinelej diaľkovej komunikačnej siete Spišského hradu s okolitými panstvami, vysielajúcej rýchlosťou svetla

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Slovenský Taj Mahal či Gemerská Ravenna? Veľkolepá hrobka s oslňujúcou vnútornou výzdobou, prejav nehynúcej lásky dobrodinca k milovanej manželke

Ginkgo v Hajnej Novej Vsi

  Ginkgo v Hajnej Novej Vsi Hajná Nová Ves

Park v Tovarníkoch

  Park v Tovarníkoch Tovarníky

Jasovský kláštor

Monumentálny kláštorný komplex, obkolesený nádhernou prírodou, ukrýva veľkolepú knižnicu, unikátnu rozľahlú kláštornú záhradu a symboliku kalendára (365,12,4)